Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach !!!

autor: admin dnia 24 lutego, 2018

Zarząd Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach
serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz sympatyków Orkiestry
na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
które odbędzie się 11 marca 2018 roku (niedziela) w siedzibie Orkiestry
w Domu Strażaka
w Roczynach o godzinie 17:30 (Pierwszy termin).
Drugi termin o 18:00 tego samego dnia.

Planowany Przebieg Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 12. Zakończenie Zebrania.

ZAPRASZAMY !!!

Komentowanie wyłączone.