Kapelmistrz ROMAN MARCZYŃSKI- INFO+FILMY

mgr Roman Marczyński

Ukończył Stacjonarne (dzienne) Studia Magisterskie i Licencjackie
na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym
– Muzyka Współczesna i Jazz, 
Specjalność – Trąbka Jazzowa.
Absolwent Liceum Muzycznego w Rzeszowie.
W 2012 roku ukończył 2-letnie Studium Pedagogiczne.
Od września 2012 roku NAUCZYCIEL MUZYKI – INSTRUKTOR ORKIESTRY
w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Saleziańskiego w Oświęcimiu.

 

Kapelmistrz Roman Marczyński oprócz prowadzenia Orkiestr
występuje w różnych Big Bandach
( eM Band, Big Contest Band, Gro…Big Band, Big Band Małopolski,
Big Band Nowotarski).

Na ostatnim Koncercie Big Bandu Akademii Myzcznej w Krakowie w ramach
8. Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego prowadzący Wojciech Groborz
wyróżnił i podkreślił jego rolę w zespole:
„Koncertmistrzem jest Roman Marczyński…
pierwsza trąbka w Big Bandzie to jest odpowiednik
Koncertmistrza w orkiestrze symfonicznej;
od niego bardzo wiele zależy…”
podsumował krakowski muzyk i edukator jazzowy,
pianista prowadzący własne trio

i inne formacje, członek zespołu Jazz Band Ball Orchestra.
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, na której obecnie wykłada.
Poza wymienionymi zespołami występował między innymi z Januszem Muniakiem,
Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Majewskim,
Elżbietą Adamiak i zespołem Extra Ball.

Z wikipedii:
Koncertmistrz – w orkiestrze symfonicznej zazwyczaj pierwszy instrumentalista
w danej sekcji instrumentów smyczkowych
(a więc w sekcjach: pierwszych skrzypiec,
drugich skrzypiec, altówek, wiolonczeli, kontrabasów),
czasami także w sekcjach instrumentów
dętych drewnianych i blaszanych (osobno).
Najczęściej pod pojęciem koncertmistrza rozumie się
pierwszego skrzypka pierwszych skrzypiec.

Do obowiązków koncertmistrza należy między innymi:
dbanie o dobre wykonanie w ramach swojej sekcji,
ustalanie (często wspólnie z dyrygentem) smyczkowania dla skrzypiec,
a czasem wszystkich instrumentów smyczkowych,
inicjowanie strojenia instrumentów na próbach i przed koncertem,
wykonywanie partii solowych (poza przypadkami, gdy partie te gra gość),
obserwowanie dyrygenta „za pozostałych” i kierowanie pozostałą częścią sekcji.
Gdy przed rozpoczęciem koncertu dyrygent wita się z koncertmistrzem
pierwszych skrzypiec (także czasami z koncertmistrzem wiolonczel),
symbolicznie wita się z całą orkiestrą.
W innych typach orkiestr, na przykład jazzowej,
gdzie brak sekcji instrumentów smyczkowych,
analogiczną rolę pełni pierwszy trębacz.
Znaleźliśmy 2 strony z ulotki o 8.Międzynarodowym
Festiwalu Perkusyjnym, który odbył się 9-11 luty 2012 roku:

– Koncert z Gwiazdą JAZZU – Jarosław Śmietana – gitara
i Katarzyna Malenda – vocal:

Solo Roman Marczyński:

http://www.youtube.com/watch?v=wGoYoGMYwH0

http://www.youtube.com/watch?v=ZXul-RnCVp8

http://www.youtube.com/watch?v=lZFK7RGipvA

http://www.youtube.com/watch?v=-RWClDZwD4E

http://www.youtube.com/watch?v=WJOQrRrX5WI

http://www.youtube.com/watch?v=2RjPg5SQ1M8

http://www.youtube.com/watch?v=H5OZynJNU8Q

– Koncert z Soul’n’ Voices – Radio Kraków – 01.02.2012r.
– Soul’n’Voices to gospel i jazz w nietypowych aranżacjach,
pierwszy taki projekt muzyczny w Krakowie !
Projekt tworzą utalentowani młodzi wokaliści oraz zespół instrumentalny.
Dynamika i nowatorskie spojrzenie krakowskich muzyków nadają
zespołowi niepowtarzalny charakter, a podczas koncertów dostarczają
słuchaczom żywiołowych i pełnych niespodzianek chwil. :

Roman Marczyński

Roman Marczyński od sierpnia 2008 roku pełnij funkcję Kapelmistrza.
Roman Marczyński od roku 1997, jako trębacz,
zasila szeregi roczyńskiej orkiestry.

W sierpniu 2007 r. na Mitingu Orkiestr i Trębaczy Jazzowych im.
Henryka Majewskiego w Kolbuszowie zdobył główna nagrodę
Złote Zadęcie Henryka Majewskiego w kategorii Trębaczy Jazzowych.
Na tym samym festiwalu wraz z Big Bandem Małopolskim zdobył
główna nagrodę w kategorii Orkiestr Jazzowych.

Patronat medialny zapewnia: