Historia

Strona w budowie – Więcej informacji już wkrótce 🙂

——————————————————————————————————————–

Pierwsze udokumentowane wzmianki o istnieniu Orkiestry pojawią się w kronice parafialnej księdza proboszcza Bartłomieja Klimy z Głębowic. Ciężko sprecyzować rok założenia Orkiestry, dlatego więc za rok jej powstania przyjęto rok 1870.

Do zakończenia I Wojny Światowej próby odbywały się w domach prywatnych. Również nuty pochodziły z prywatnych zbiorów niektórych zamożniejszych i zdolniejszych członków Orkiestry.

Po I Wojnie Światowej do Orkiestry dołączyli rezerwiści orkiestr wojskowych, nadając jej nazwę Weterani.

W roku 1939 muzycy zostali zmuszeni do zaprzestania prób i ukrycia wszystkich instrumentów. System polityczny panujący po II Wojnie Światowej pozbawił Orkiestrę Weteranów sponsorów. Równocześnie Orkiestra nie była mile widziana przez władze PRLu , ponieważ nie wykonywała utworów muzycznych zgodnych z duchem ówczesnego ustroju politycznego.

W związku z tym występy Orkiestry zostały ograniczone do udziału w festynach i uroczystościach kościelnych. Po wybudowaniu Domu Strażaka, z inicjatywy Zarządu i Naczelnika Jana Żywioła w 1982 roku, Orkiestra zostaje reaktywowana pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach.

Z inicjatywy Sekretarza Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Mariana Jndeki, Orkiestrze zostaje przydzielone kilka instrumentów muzycznych.

Na początku lat 80-tych Adam Baran kończy kurs kapelmistrzów i od tego momentu w Orkiestrze zaczynają się szkolić młodzi instrumentaliści.

W roku 1988 na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brennej roczyńska Orkiestra zajmuje III miejsce.

W roku 1994 zostało zakupionych kilkanaście instrumentów muzycznych. Pozwoliło to rozwiązać problemy związane z ich brakiem, a niezbędnych do szkolenia młodzieży. 16 lipca 1995 Orkiestra obchodziła jubileusz 125 – lecia. Goszczono ówczesnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemara Pawlaka. Wśród zaproszonych gości powitano także wojewodę i wice wojewodę województwa bielskiego, władze gminy Andrychów, członków Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Uroczystości towarzyszyły wtedy także orkiestry z Witkowic i Bulowic.

W latach 1995 – 1996 Orkiestra z Roczyn otrzymała Medal Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotą Odznakę Honorową, a także nagrodę za działalność artystyczną od Ministra Kultury i Sztuki.

W roku 1999 w czasie pielgrzymki do Ojczyzny Papieża Jana Pawła II Orkiestra, grając Marsza Podhalańskiego, wita Ojca Świętego w Wadowicach na lądowisku stadionu sportowego Skawa.

W dniach od 22 – 25 czerwca 2000 roku roczyńska Orkiestra daje 11 koncertów na Ukrainie (m.in: we Lwowie, Sudowej Viszni, Medenicach, Drohobyczu, Truskawcu, Stryju).

Od tego roku w dniu 18 maja na Rynku w Wadowich bierzę udział w koncertach z okazji urodzin Jana Pawła II. W tym samym roku Orkiestra wyjeżdża także na Słowację gdzie daje koncert w Namestowie. 25 maja 2002 Orkiestra bierze udział w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krynicy Górskiej, w wyniku którego zostaje zakwalifikowana do przeglądu ogólnopolskiego.

W czerwcu 2003 w Warszawie ma miejsce Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych. Orkiestra z Roczyn jest jedną z 20 najlepszych orkiestr w kraju.

Także w roku 2003 Orkiestra po raz drugi przebywa na Ukrainie, dając koncerty w tych samych miejscowościach co poprzednio. W lipcu 2004 roku Orkiestra wyjeżdża do niemieckiej miejscowości Isny. W leżącym w południowej Bawarii miasteczku, Orkiestra koncertuje wraz z 89 orkiestrami z Niemiec i innych państw.

Również w 2004 roku Orkiestra została przyjęta do Konfraterni Najstarszych Orkiestr Województwa Śląskiego. Orkiestra z Roczyn wielokrotnie w czasie swojej działalności uświetniała (i nadal uświetnia) uroczystości kościelne mające miejsce na Groniu Jana Pawła II.

W 2006 roku Orkiestra zajmuje I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych o „Liść Platana”.


Dzięki temu Orkiestra zakwalifikowała się do Małopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu. W części obejmującej przemarsz Orkiestra wygrała „Złotą Buławę”, natomiast w części koncertowej Orkiestra zajęła II miejsce.

Od 2006 roku Orkiestrze towarzyszy także zespół mażoretek. Każdego roku, w miejscowościach naszego regionu jak i poza nim, Orkiestra koncertuje ponad 90 razy. W swoim repertuarze Orkiestra ma muzykę: klasyczną, rozrywkową, marszową, taneczną, jazzową, ludową i kościelną.
10 stycznia 2009 Orkiestra zaprezentowała się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.
Koncert Noworoczny „One moment in time” był niemałym przeżyciem. Po koncercie otrzymała owacje na stojąco!

W 2010 roku w XXXIII MAŁOPOLSKIM FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH ECHO TROMBITY w Polance Wielkiej (eliminacje powiatowe)zajęła II miejsce w kategorii Orkiestr OSP, a w Finale Wojewódzkim 20 czerwca 2010 roku w Nowym Sączu zajęła I miejsce w kategorii Orkiestr OSP.

Kapelmistrzowie:

– przed II Wojną Światową: Aleksander Zawierucha i Franciszek Pietraszek

– po zakończeniu II Wojny Światowej do roku 1968 – Alojzy Marczyński

– 1968 – 1973 – Antoni Walczak

– 1973- 2008 – Adam Baran (z krotką przerwą w latach 1990- 1993; w tym czasie zastępował go Stanisław Pietraszek).

– Od sierpnia 2008 -Roman Marczyński

Prezesi:

– 1982 – 1988 – Stanisław Chmura

– 1988 – 1996 – Marian Gajczak

– 1996 – 2008 – Zbigniew Janosz

– 2008-2010-Władysław Rajda

-od 2010- Zbigniew Janosz

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

– ZŁOTY DYPLOM NA MIĘDZYNARODOWYM PRZEGLĄDZIE ORKIESTR DĘTYCH
„ZŁOTA TRĄBKA” KOZY 26 czerwca 2011, Patronat artystyczny:
Paweł i Łukasz Golec, Golec uOrkiestra
-I MIEJSCE W XXXIII MAŁOPOLSKIM FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH
„ECHO TROMBITY” W NOWYM SĄCZU

-WYRÓŻNIENIE W 53 FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH ZIEMI KRAKOWSKIEJ,
W KTÓREJ UDZIAŁ WZIĘŁY ORKIESTRY Z CAŁEJ POLSKI I Z NIEMIEC

– W 2003r. jako jedna z 20 najlepszych orkiestr w Polsce brała udział
w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP

— W 1997r. brała udział w niezwykłym koncercie – 1500 muzyków-
na placu J. Piłsudskiego w Warszawie, który był próbą ustanowienia
Rekordu Guinessa w konkurencji Koncert Największej Orkiestry Strażackiej Świata.