Mażoretki

Zespół Mażoretek “Talent” powstał 13 września 2005 roku przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Pierwszą instruktorką zespołu była pani Teresa Nycz, a kierownikiem pani Grażyna Karcz (wcześniej pani Małgorzata Seliga). Do zespołu należy obecnie 14 dziewcząt. Chociaż jest to młody zespół, ma na swoim koncie poważne osiągnięcia. Od października 2008 roku trenerem zespołu został pan Zenon Gardyańczyk – instruktor I kategorii tańca towarzyskiego, członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, dyplomowany nauczyciel Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca w Wielkiej Brytanii i jednocześnie prezes Okręgu Śląskiego oraz sędzia.

Pomysłodawcą utworzenia mażoretek był Zbigniew Janosz.

Większość zespołu tworzą uczennice ZSS w Roczynach:

Barbara Bylica, Patrycja Gałosz, Barbara Góra, Karolina Kasprzak, Agata Kural, Sabina Mrzygłód, Klaudia Tomiczek, Klaudia Słaboń, Diana Tracz, Jolanta Gałuszka, Anna Kolber, Joanna Gałosz, Klaudia Pacholarz, Justyna Słaboń.

2006 rok

VI miejsce w Mistrzostwach Polski
I miejsce w VII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych
II miejsce w XIX Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych w Skawinie

2007 rok

I vice – mistrzostwo Polski w IX Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych
Agnieszka Żydek w występie solowym zdobyła Mistrzostwo Polski.
VII miejsce – na IV Mistrzostwach Europy w Opolu:


2008 rok

VI miejsce w VII Europejskim Grand Prix w Chorwacji (Opatija) 23 – 25 maja na 14 zespołów występujących
I vice – mistrzostwo Polski w X Mistrzostwach Polski Mażoretek i Tamburmajorek w Opolu 9-11 maja
VII miejsce – na IV Mistrzostwach Europy w Opolu.
V miejsce – na V Mistrzostwach Europy w Opolu: