Władze Orkiestry – STOWARZYSZENIA !!!

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Zarząd:

 • Prezes Zbigniew Janosz;
 • Wiceprezes Roman Marczyński;
 • Skarbnik Kinga Janosz;
 • Sekretarz Justyna Janosz;
 • Członek Jan Żywioł;
 • Członek Kazimierz Rajda;
 • Członek Stefan Sordyl.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Rafał Góra;
 • Członek Andrzej Kuźma;
 • Członek Józef Babiński.

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący Maciej Janosz;
 • Członek Wojciech Janosz;
 • Członek Mieczysław Mokwa.
Patronat medialny zapewnia: