Władze Orkiestry – STOWARZYSZENIA !!!

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Zarząd:

 • Prezes Zbigniew Janosz;
 • Wiceprezes Roman Marczyński;
 • Skarbnik Kinga Janosz;
 • Sekretarz Justyna Janosz-Marczyńska;
 • Członek Jan Żywioł;
 • Członek Kazimierz Rajda;

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Katarzyna Radwan;
 • Członek Andrzej Kuźma;
 • Członek Roman Kuźma.

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący Wojciech Janosz;
 • Członek Piotr Szczur;
 • Członek Mieczysław Mokwa.