Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach – 11 marca 2016 r.

autor: admin dnia 16 lutego, 2016

Zarząd Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach
Zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia oraz sympatyków
Orkiestry 
na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się
11 marca 2016 roku (piątek) w siedzibie Orkiestry w Domu Strażaka
w Roczynach o godzinie 19:00 (Pierwszy termin).
Drugi termin o 19:30 tego samego dnia.


Planowany Przebieg Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok.
7. Dyskusja.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
9. Wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
11. Zakończenie Zebrania.

ZAPRASZAMY !!!

Komentowanie wyłączone.