Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach – 11.03.2018r. – FOTOREPORTAŻ !!!

autor: admin dnia 15 marca, 2018

W niedzielę 11 marca 2018 roku o godzinie 17:30 odbyło się
Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

 Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 12. Zakończenie Zebrania.Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Walne Zebranie otworzył Prezes Zbigniew Janosz. Minutą ciszy wszyscy
zebrani uczcili zmarłego przyjaciela, kolegę, saksofonistę ś.p. Rafała Górę.

 Przewodniczącym Zebrania został Zbigniew Janosz, na protokolanta Zebrania został wybrany Wojciech Janosz. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 przedstawił
Prezes Zbigniew Janosz. Miniony rok był dla naszej orkiestry
bardzo pracowity. Dzięki staraniom Zarządu zostały zakupione nowe
instrumenty muzyczne, kamizelki, koszule z długim rękawem
oraz akcesoria muzyczne, plansze edukacyjne.
Zrealizowało 
3 projekty z Gminą Andrychów. Rok 2017 był pełen koncertów
nie tylko
na teremie Gminy Andrychów, powiatu, jak również w sąsiednich województwach i za granicą. W ubiegłym roku Orkiestra zapewniła oprawę
muzyczną m.in.: W ubiegłym roku Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną m.in.: obchodów Święta Niepodległości – 11 listopada w Andrychowie, 17 września
– obchodów 78. Rocznicy napaści na Polskę i odsłonięcie tablicy na budynku SP
nr 2 w Andrychowie. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Andrychowie. 2 czerwca 2017 roku na Placu Mickiewicza Orkiestra uświetniła uroczystość przekazania 7 samochodów dla Jednostek OSP. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną m.in. świąt kościelnych: Rezurekcji, Odpust, Boże Ciało, Pasterka w Roczynach. W lipcu odbyły się warsztaty w ramach zadania publicznego dla Powiatu Wadowickiego,
które były prowadzone wolontariacko przez instruktora, naszego Kapelmistrza,
a zakończyły się występem na Trzonce.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Stowarzyszenie zorganizowało m.in. FESTIWAL MUZYCZNY Z ORKIESTRĄ,
podczas którego Orkiestra zagrała 4 Koncerty m.in.:
Koncert pt.„Popołudnie z rodziną” na terenie ośrodka
HOTEL&SPA KOCIERZ w Targanicach, Koncert Jesienny
oraz 
Koncert Kolęd i Pastorałek na Kocierzu w Targanicach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

W grudniu zorganizowaliśmy Koncert Charytatywny pt.”GRAMY DLA CIEBIE”,
który odbył się w Zagórniku dla naszego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Niestety miesiąc temu pożegnaliśmy naszego przyjaciela ś.p. Rafała Górę.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił członek w/w Komisji Józef Babiński. Podjęto kilka uchwał i wniosków. W Zebraniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia i sympatycy naszej Orkiestry, jak również uczniowie Młodzieżowej Szkółki nauki gry na instrumentach dętych przy Orkiestrze.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowano udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres Sprawozdawczy.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Następnie zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
Jednogłośnie wybrano Patryka Mazgaja członkiem Komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali na Przewodniczącego Patryka Mazgaja!
Serdecznie gratulujemy !

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Podczas dyskusji Członek Stowarzyszenia i Orkiestry Jan Żywioł podziękował
Zarządowi za olbrzymią pracę, którą wkłada w rozwój Orkiestry.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Natomiast Muzycy dziękowali Kapelmistrzowi za profesjonalne i zawodowe prowadzenie Orkiestry, za motywowanie do ćwiczenia i ciągłego rozwoju muzycznego. Dziękowali za wspaniały przykład, wzór muzyka, trębacza,
który spełnia swoje marzenia muzyczne grając na światowym poziomie.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.
Kapelmistrz, pedagog muzyczny mgr Roman Marczyński podziękował

za dotychczasową bardzo dobrą współpracę. Na zakończenie obrad Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim zgromadzonym
za liczne przybycie i czynne uczestnictwo Zebraniu. I niespodzianka:)
Dla wszystkich Pań zostały złożone życzenia i wręczone kwiaty
z okazji Dnia Kobiet, które obchodzone były 8 marca 2018 r.
Członkowie Młodzieżowej Szkółki gry na instrumentach dętych
i członkowie Orkiestry podziękowali Zarządowi na ręce Prezesa
Stowarzyszenia za pracę i oddanie na rzecz Orkiestry.
Po Walnym Zebraniu odbył się poczęstunek oraz wspólna
dyskusja nad dalszym rozwojem Orkiestry.

Dziękujemy członkom Orkiestry za poświęcenie swojego
cennego czasu dla dobra Orkiestry.

Z muzycznym pozdrowieniem
Zarząd Stowarzyszenia

Komentowanie wyłączone.