Walne Zebranie Stowarzyszenia – 6.03.2015 r. ZAPRASZAMY !!!

autor: admin dnia 28 lutego, 2015

Zarząd Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP Roczyny
pragnie poinformować, że Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się
w dniu 6 marca 2015 roku w siedzibie Orkiestry
w Domu Strażaka w Roczynach
o godzinie 18.00 (Pierwszy termin).
Drugi termin o 18.30 tego samego dnia.

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
7.Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok.
8. Wybór Zarządu.
9. Wybór Komisji Rewizyjnej.
10.
Wybór Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie Zebrania.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz sympatyków naszej Orkiestry.

Komentowanie wyłączone.