Walne Zebranie OSP Roczyny 25.02.2012r.

autor: admin dnia 2 marca, 2012

W sobotę 25 lutego 2012 roku odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Roczyny.

Orkiestra rozpoczęła Zebranie Hymnem „Rycerze Floriana”:

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP za rok sprawozdawczy 2011.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Orkiestry.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium
Zarządowi za rok sprawozdawczy 2011.
8. Zatwierdzenie bilansu za rok sprawozdawczy 2011.
10. Uchwalenie planu działalności i budżetu na rok 2012.
11. Wolne wnioski.

12. Podjęcie uchwał i wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu Zebrania, odbył się Koncert Orkiestry oraz poczęstunek…

Komentowanie wyłączone.