Walne Zebranie OSP Roczyny – 16.02.2013r.

autor: admin dnia 18 lutego, 2013

W dniu 16.02.2013r. w Domu Strażaka odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach.

Zebranie rozpoczęło się zagraniem
Hymnu Strażackiego Rycerze Floriana przez Orkiestrę OSP Roczyny.

Na początku zebrania Prezes OSP Roczyny,
dh Kazimierz Rajda powitał zaproszonych gości,
następnie uczczono pamięć zmarłych członów OSP,
po czym przystąpiono do realizacji porządku zebrania.

Zebranie poprowadził dh Zbigniew Janosz.
Z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012
sprawozdanie złożył prezes OSP Roczyny- dh Kazimierz Rajda.
Z kolei sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP w Roczynach
przedstawił Jan Walczak, natomiast sprawozdanie
z działalności orkiestry dętej – kapelmistrz Roman Marczyński.

Komisja Rewizyjna w swym sprawozdaniu nie wniosła uwag.
Na koniec złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi,
co zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie.

Zaproszeni goście dziękowali druhom strażakom
za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej.
W ciągu roku OSP Roczyny wyjechało do akcji 88 razy.
W szeregach Jednostki jest 62 czynnych strażaków.
Druhom strażakom życzono wielu kolejnych sukcesów.

W 2012 roku przeprowadzono prace remontowe w remizie.
Wymieniono piec w kotłowni, wyremontowano dach.
Członkowie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP Roczyny
wyremontowali swoją siedzibę, pomieszczenie, gdzie odbywają się próby
i zajęcia w ramach nauki gry na instrumentach dętych przy Orkiestrze.
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia w szczególności:
Stanisławowi Hutniczakowi, Janowi Żywioł, Stefanowi Sordyl,
Romanowi Marczyńskiemu, Agnieszce Swakoń, Anecie Kurzyniec,
Zygmuntowi Pilarczyk, Bogdanowi Sekule, Józefowi Babińskiemu

za pomoc w pierwszej części remontu.
Na najbliższe miesiące zaplanowane są dalsze prace remontowe.

Na Walnym Zebraniu gratulowano Adrianowi Romikowi
(
reprezentant młodzieżówki OSP Roczyny),
który w czerwcu zajął pierwsze miejsce w finale
XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
.
To pierwsze takie wydarzenie w historii OSP Roczyny.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach
mł. bryg. Jacek Kolber
gratulację i podziękowania skierował
także w stronę Pani Krystyny Janosz,
dla której sukces Adriana jest także Jej osobistym.
To Ona prowadziła Adriana od eliminacji szkolnych, przez gminne,
powiatowe, wojewódzkie aż po centralne.
Adrian wraz z opiekunem niejednokrotnie
uczestniczył w pokazach, prelekcjach
w Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie
oraz w naszej Jednostce.

Planowane są na rok 2013 dalsze inwestycje na terenie remizy:
częściowa wymiana instalacji grzewczej,
dokończenie rozbudowy budynku gospodarczego,
klimatyzacja sali widowiskowej.

Orkiestra OSP Roczyny przed i po Walnym Zebraniu
zagrała Koncert dla wszystkich przybyłych.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Roczyn
oraz Gminy Anrychów na IV Koncert Wiosenny,
który odbędzie się 10 marca 2013 roku
o godzinie 16:30 w Domu Strażaka w Roczynach.

Komentowanie wyłączone.