Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach – FOTOREPORTAŻ !!! 10 marca 2017 r.

autor: admin dnia 18 marca, 2017

W piątek 10 marca 2017 roku o godzinie 18:30 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

 Porządek Zebrania: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Przyjęcie porządku Zebrania. 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 6. Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok. 7. Dyskusja. 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy. 9. Wolne wnioski. 10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji. 11. Zakończenie Zebrania.

Przewodniczącym Zebrania został Zbigniew Janosz, na protokolanta Zebrania został wybrany Wojciech Janosz. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 przedstawił Prezes Zbigniew Janosz. Miniony rok był dla naszej orkiestry bardzo pracowity. Dzięki staraniom Zarządu zostały zakupione nowe piękne,wojskowe, kurtki zimowe z odpinanymi polarami. W ciągu 2016 roku Stowarzyszenie zrealizowało 3 projekty z Gminą Andrychów. Rok 2016 był pełen koncertów nie tylko na teremie Gminy Andrychów, powiatu, jak również w sąsiednich województwach i za granicą. W ubiegłym roku Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną m.in.: obchodów 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Andrychowie, obchody Święta Niepodległości – 11 listopada w Skoczowie, Jubileuszu 80-lecia Koła Pszczelarzy w Andrychowie, który odbył się 19 czerwca 2016 roku, 1 września – obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Andrychowie, Peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Roczynach.  Stowarzyszenie zorganizowało FESTIWAL MUZYCZNYCH PÓR ROKU w ramach zadania publicznego dla Gminy Andrychów, podczas którego Stowarzyszenie zagrało Koncerty m.in.: Koncert Letni pt. „Lato z muzyką” z okazji ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016 na Stadionie Burza Roczyny, Koncert Jesienny pt.” Jesień z Orkiestrą” w Roczynach i Koncert Zimowy pt. ”W świątecznym nastroju” w Zagórniku.  W ostatnich latach zostały zakupione m.in. instrumenty i akcesoria muzyczne: saksofony, puzon, perkusjonalia, tenory i trąbki oraz całe kompletne umundurowanie.  W roku 2016 Orkiestra oprócz w/w występów i Koncertów zagrała również: Koncert Kolęd i Pastorałek pt.” W świątecznym nastroju” w Kościele Parafialnym w Andrychowie, Koncert Patriotyczny oraz zapewniła oprawę muzyczną obchodów 6 rocznicy katastrofy smoleńskiej w Andrychowie. Wykonała Koncert w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II z okazji rocznicy urodzin w Kościele w Roczynach, zagrała podczas Pikniku Rodzinnego „POLANA 2016” w Sułkowice – Dzielec i podczas XI Pikniku Rodzinnego w SP 4 w Andrychowie.  Przedstawiciele Orkiestry – trębacze: Kapelmistrz Roman Marczyński, Patryk Mazgaj oraz Michał Kędzierski i Dominik Walusiak zapewnili oprawę muzyczną w Kościele p.w. Św. Macieja w Andrychowie: m.in. 10 lutego Peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 28 sierpnia – obchodów 36-lecie powstania Solidarności, 30 października uroczystości 32. rocznicy wspomnienia śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 11 grudnia uroczystej Mszy Świętej w intencji internowanych w czasie stanu wojennego. 

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił członek w/w Komisji Andrzej Kuźma. Podjęto kilka uchwał i wniosków. W Zebraniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia i sympatycy naszej Orkiestry, jak również uczniowie Młodzieżowej Szkółki nauki gry na instrumentach dętych przy Orkiestrze. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowano udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres Sprawozdawczy.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

 Kapelmistrz, pedagog muzyczny mgr Roman Marczyński podziękował  za dotychczasową bardzo dobrą współpracę. Na zakończenie obrad Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim zgromadzonym za liczne przybycie i czynne uczestnictwo Zebraniu. I niespodzianka:)  Dla wszystkich Pań zostały złożone życzenia i wręczone kwiaty z okazji Dnia Kobiet, które obchodzone były 8 marca 2017 r.  Członkowie Młodzieżowej Szkółki gry na instrumentach dętych i członkowie Orkiestry podziękowali Zarządowi na ręce Prezesa Stowarzyszenia za pracę i oddanie na rzecz Orkiestry.   Wszystkim solenizantom zostały złożone życzenia i odśpiewane tradycyjne „STO LAT”.  Po Walnym Zebraniu odbył się poczęstunek  oraz wspólna dyskusja nad dalszym rozwojem Orkiestry.
Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Najmłodszy członek Orkiestry na Zebraniu 🙂 

Dziękujemy członkom Orkiestry za poświęcenie swojego cennego czasu dla dobra Orkiestry. Z muzycznym pozdrowieniem Zarząd Stowarzyszenia

Komentowanie wyłączone.