WALNE ZEBRANIE 27.02.2010r.

autor: admin dnia 11 kwietnia, 2010

Dnia 27 lutego 2010 r. w Domu Strażaka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach.

Z zaproszonych gości w Zebraniu udział wzięli:

* mł. bryg. Paweł Kwarciak – komendant Powiatowy PSP

* dh. Marek Nowak – komendant Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP

* kpt. Antoni Hutniczak – dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Andrychowie

* Zbigniew Mieszczak – przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego

* Mirosław Nowak – wicestarosta powiatu wadowickiego

* Jan Pietras – burmistrz Andrychowa

* Zbigniew Janosz – Wicestarosta Wadowicki

* Krzysztof Kubień – przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie

* Władysław Żydek – Sołtys Roczyn i radny RM w Andrychowie

* Dorota Zawada – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach

Uroczystość rozpoczął Prezes OSP Roczyny, dh Kazimierz Rajda

– powitał zaproszonych gości, następnie uczczono pamięć zmarłych członków czynnych oraz wspierających:

* Adama Jordanek

* Stanisława Karbowiaka

* Józefa Matury

* Ryszarda Malczyka

* Leopolda Mokwy

* Tadeusza Sordyl

* Józefy Babik,

po czym przystąpiono do realizacji porządku zebrania.

Zebranie poprowadził dh Zbigniew Janosz.

 

Z działalności OSP za rok 2009 sprawozdanie złożył Prezes OSP Roczyny –

dh Kazimierz Rajda ,sprawozdanie finansowe skarbnik – dh Kazimierz Wojewodzic,

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP w Roczynach przedstawił Jan Walczak ,

sprawozdanie z działalności orkiestry dętej – kapelmistrz Roman Marczyński.

 

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, co zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie.

W trakcie zebrania zaproszeni goście dziękowali druhom strażakom za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej, jak i w akcjach bojowych oraz zapewniali o dalszej pomocy dla jednostki OSP w Roczynach.

Głównym i najważniejszym punktem planu na rok 2010 jest rozpoczęcie przygotowań do uroczystości obchodów 100 – lecia jednostki, która będzie miała miejsce w 2011 roku.

Źródło: www.roczyny.pl

Tags: , , , ,

Komentowanie wyłączone.