Święto Floriana w Roczynach – 3.05.2012, Targanice – 5.05.2012

autor: admin dnia 3 maja, 2012

W dniu 3 maja 2012 r. o godzinie 6:15 Strażacy oraz Orkiestra
Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach zebrali się na zbiórce w Domu Strażaka,
aby od samego rana uczcić uroczystość związaną ze Świętem Patrona Strażaków-Św.Floriana.

O godzinie 6:40 Orkiestra, sztandary oraz strażacy wyruszyli w przemarszu
do Kościoła Parafialnego w Roczynach.

O godz. 7:00 odbyła się Msza Św.5 maja 2012 roku Orkiestra o godzinie 18:00 zagrała
na Mszy Świętej w Targanicach.
Zapewniła oprawę muzyczną uroczystości dla Strażaków z sąsiedniej wioski.
Nie zabrakło medali, podziękowań i życzliwości tutejszych strażaków…

A teraz trochę ciekawostek:

STRAŻACY:

W obliczu przeróżnych zagrożeń i tragicznych chwil stają się równymi sobie współpracownikami. Bez podziałów. Każdy z nich działa w jednej intencji „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Kim był Święty Florian?
To postać znana w okresie krwawych prześladowań chrześcijan. Co prawda nie był strażakiem, ale legendy wokół jego osoby spowodowały, że stał się patronem osób, które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem.

Pochodził z Austrii i był mężnym żołnierzem, który za swoją chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, zginął śmiercią męczeńską najpierw potwornie skatowany i wrzucony do rzeki Enns. Około tysiąca lat po tym, do Krakowa przybyły szczątki Św Floriana. Między innymi uważa się, że jego relikwie ocaliły krakowski kościół na Kleparzu przed spaleniem podczas wielkiego pożaru miasta. Hobby – pożarnictwo „Gdy trzeba – czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach –
Walczymy z żywiołem powodzi”
(Hymn ZOSP RP, „Rycerze Floriana”)

Od wieków ochotnicze straże pożarne skupiały grono mężczyzn, którym niegroźny był ogień i woda. Do dzisiejszego dnia one nadal funkcjonują. Coraz więcej młodzieży wstępuje do Ochotniczych Straży Pożarnych, tworząc Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I to nie tylko chłopcy. Zainteresowane pożarnictwem bywają też coraz częściej dziewczęta. Przynależność do straży pożarnej nakłada na jej członków stosowanie się do pewnych zasad określonych m.in. w statucie. Strażacy ochotnicy swoją pomoc niosą na zasadach swego rodzaju wolontariatu. Niektóre jednostki jednak mają za to wynagrodzenie, ale przeważnie jest ono przekazywane na konto straży, przez co są finanse na sprzęt i umundurowanie. Poszczególne jednostki OSP otrzymują dotacje ze związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sponsorów.
Pomoc tych strażaków jest nieoceniona. Zawsze można na nich liczyć. Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory dnia, święta i sytuacji, pozostawiają swoje domowe obowiązki, a czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym ludziom. Ponadto przechodzą szereg specjalistycznych szkoleń, dzięki którym ich pomoc jest na wysokim poziomie. Nauki zazwyczaj pobierają od strażaków zawodowych, ratowników medycznych, lekarzy, chemików, mechaników i techników.

Zawód – strażak „Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił…”
(Modlitwa Strażaka, autor nieznany)

Jest to przepiękny, ryzykowny zawód. Męczący, ale dający wiele satysfakcji, a czasem łez i cierpienia. Aby służyć zawodowo w Państwowej Straży Pożarnej, należy ukończyć którąś ze szkół pożarniczych, np. Szkoła Główna Służby Pożarniczej we Warszawie, po której ukończeniu otrzymuje się stopień młodszego kapitana (mgr inż. pożarnictwa) oraz Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, którą opuszcza się w stopniu młodszego aspiranta (technik pożarnictwa). Strażacy z PSP pracują w systemie zmianowym. Biorą udział w przeróżnych akcjach, od klasycznego pożaru i powodzi, przez wypadki wszelkiej maści, poszukiwania zaginionych osób, ratownictwo wodne, chemiczne, techniczne, katastrofy po edukację społeczeństwa i obowiązki duchowe. Ponadto zajmują się szkoleniami członków OSP. Razem organizują manewry i ćwiczenia m.in. z zakresu pierwszej pomocy.

Z okazji Waszego ŚWIĘTA składamy serdeczne podziękowania druhnom
i druhom Ochotniczej Straży Pożarnych w Roczynach w imieniu ORKIESTRY
jak i całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.
Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia,
szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

Zarząd Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach

Komentowanie wyłączone.