Oprawa muzyczna Jubileuszu 20-lecia Sanktuarium Ludzi Gór – 12 lipca 2015 roku (niedziela) godzina 12:00. ZAPRASZAMY !!!

autor: admin dnia 9 lipca, 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy Świętej
o godzinie 12:00 w niedzielę 12 lipca 2015 roku
w Kaplicy Sanktuarium Górskim na Groniu Jana Pawła II.

Orkiestra Dęta OSP Roczyny zapewni oprawę muzyczną
Jubileuszu 20-lecia Sanktuarium Ludzi Gór !!!

Na zakończenie odbędzie się Koncert Orkiestry koło Kaplicy,
jak również obok Schroniska na Leskowcu
dla strudzonych wędrowców.

Zapraszamy !!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Groń Jana Pawła II (do 2004 Jaworzyna; 890 m n.p.m.)
– szczyt górski we wschodniej części Beskidu Małego.

Razem z pobliskim Leskowcem, tworzy ważny rejon turystyczny.
Od 1932 znajduje się tu schronisko PTTK „Leskowiec”wzniesione
staraniem koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Wadowicach,
na parceli zakupionej od gospodarza Bargla z Targoszowa. Schronisko
zostało poświęcone w 1933 roku, a w następnym rozbudowane o salę jadalną.

W 1995 pod szczytem wzniesiono kaplicę z inicjatywy działacza
PTTK Stefana Jakubowskiego z Andrychowa, oraz stalowy krzyż z 1991,
poświęcony „ludziom gór”. W kaplicy stoi fotel, na którym Jan Paweł II
siedział podczas wizyty w Skoczowie w1995 oraz ołtarz z inskrypcją:
Jest nas troje: Bóg, góry i ja. Papież w latach swego dzieciństwa
i młodości wielokrotnie wchodził na szczyt – również jako biskup.
Latem pokonywał szlak piechotą, zimą jeździł tu na nartach.
Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970,
po mszy, odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Północne zbocza Gronia Jana Pawła II
i usytuowany na nich wyciąg narciarski (od 1953 roku)
stwarzają dogodne warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego.

Źródło: wikipedia.org

Komentowanie wyłączone.