Nasz Kapelmistrz „Koncertmistrzem”…

autor: admin dnia 13 lutego, 2012

Kapelmistrz Roman Marczyński oprócz prowadzenia Orkiestr w dalszym ciągu rozwija swoją skale wydobywania dzwięków co owocuje swobodnym graniem do c4 ( skala trąbki wynosi c3), występuje w różnych Big Bandach
( Big Band Akademii Muzycznej w Krakowie, Gro…Big Band, Big Band Małopolski, Big Band Nowotarski) ZAWSZE grając pierszą trąbkę.

Na ostatnim Koncercie Big Bandu Akademii Myzcznej w Krakowie w ramach
8. Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego prowadzący Wojciech Groborz
wyróżnił i podkreślił jego rolę w zespole:
„Koncertmistrzem jest Roman Marczyński…
pierwsza trąbka w Big Bandzie to jest odpowiednik
Koncertmistrza w orkiestrze symfonicznej;
od niego bardzo wiele zależy…”

http://www.youtube.com/watch?v=T7zQMxQKQnc

podsumował krakowski muzyk i edukator jazzowy, pianista prowadzący własne trio
i inne formacje, członek zespołu Jazz Band Ball Orchestra. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, na której obecnie wykłada. Poza wymienionymi zespołami występował między innymi z Januszem Muniakiem, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Majewskim, Elżbietą Adamiak i zespołem Extra Ball.

Z wikipedii:
Koncertmistrz – w orkiestrze symfonicznej zazwyczaj pierwszy instrumentalista
w danej sekcji instrumentów smyczkowych (a więc w sekcjach: pierwszych skrzypiec, drugich skrzypiec, altówek, wiolonczeli, kontrabasów), czasami także
w sekcjach instrumentów dętych drewnianych i blaszanych (osobno).
Najczęściej pod pojęciem koncertmistrza rozumie się pierwszego skrzypka
pierwszych skrzypiec.

Do obowiązków koncertmistrza należy między innymi:
dbanie o dobre wykonanie w ramach swojej sekcji,
ustalanie (często wspólnie z dyrygentem) smyczkowania dla skrzypiec,
a czasem wszystkich instrumentów smyczkowych,
inicjowanie strojenia instrumentów na próbach i przed koncertem,
wykonywanie partii solowych (poza przypadkami, gdy partie te gra gość),
obserwowanie dyrygenta „za pozostałych” i kierowanie pozostałą częścią sekcji.
Gdy przed rozpoczęciem koncertu dyrygent wita się z koncertmistrzem pierwszych skrzypiec (także czasami z koncertmistrzem wiolonczel),
symbolicznie wita się z całą orkiestrą.
W innych typach orkiestr, na przykład jazzowej, gdzie brak sekcji instrumentów smyczkowych, analogiczną rolę pełni pierwszy trębacz.

Znaleźliśmy 2 strony z ulotki o 8.Międzynarodowym Festiwalu Perkusyjnym,
który odbył się 9-11 luty 2012 roku:

Filmy z występu na Międzynarodowym
Festiwalu Perkusyjnym „Źródła i inspiracje”:
Solo Roman Marczyński:
ST.Thomas – Big Band Akademii Muzycznej w Krakowie- dyrygent Wojciech Groborz:
http://www.youtube.com/watch?v=1Wa5jpLTsLc
http://www.youtube.com/watch?v=ISCrqxB7P7Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xj_XAjPrHP0&feature=related

Solo Roman Marczyński:

http://www.youtube.com/watch?v=MsT6e2CM2fY

http://www.youtube.com/watch?v=LJc6smk2D8A

http://www.youtube.com/watch?v=JDQNYD-NWl8

http://www.youtube.com/watch?v=bAp6iNH8Xw8

http://www.youtube.com/watch?v=QDdS6YgrelQ

– Koncert z Gwiazdą JAZZU – Jarosław Śmietana – gitara i Katarzyna Malenda – vocal:

Solo Roman Marczyński:

http://www.youtube.com/watch?v=ZXul-RnCVp8

http://www.youtube.com/watch?v=BWbT0ZBsh1s

http://www.youtube.com/watch?v=x0AyHrn68V0

http://www.youtube.com/watch?v=9orcDX8g8JI

http://www.youtube.com/watch?v=FlBR5mMQmEg

http://www.youtube.com/watch?v=rIZrIIAMre0

Koncert z Soul’n’ Voices – Radio Kraków – 01.02.2012r. – Soul’n’Voices to gospel i jazz w nietypowych aranżacjach, pierwszy taki projekt muzyczny w Krakowie!
Projekt tworzą utalentowani młodzi wokaliści oraz zespół instrumentalny. Dynamika i nowatorskie spojrzenie krakowskich muzyków nadają
zespołowi niepowtarzalny charakter, a podczas koncertów dostarczają słuchaczom żywiołowych i pełnych niespodzianek chwil. :


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Komentowanie wyłączone.