Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach…

autor: admin dnia 4 lipca, 2011

W dniu 3 lipca 2011 roku odbył się Jubileusz 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach !!!

Obchody związane z rocznicą istnienia jednostki odbyły się w deszczową niedzielę.

Od godziny 8:00 Orkiestra witała przybyłych gości…

poczty sztandarowe…

oraz delegacje sąsiednich jednostek…

O 8:40 odbyła się zbiórka na placu przed Remizą w Roczynach.

Kilkanaście minut przed 9 pododdziały OSP wymaszerowały
spod Domu Strażaka do Kościoła w Roczynach.

O 9:00 odbyła się Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. św. Urbana i NMP.

W Kościele odbyło się poświęcenie Nowego Sztandaru…

Formowanie szyku przed Kościołem:

Przemarsz do Domu Strażaka w Roczynach:

Druh Zbigniew Janosz przywitał gości…

Druh Kazimierz Rajda przedstawił historię Straży…

Prowadzącym obchody Jubileuszu był druh Leszek Janosz.

Dowódcą uroczystości był druh Zenon Rajda.

Druhowie Jan Żywioł, Zbigniew Janosz i Adam Bylica pożegnali stary sztandar…

Były przemówienia…

.

…wręczenia odznaczeń…

Złotym Krzyżem Zasługi wyróżnieni zostali Jan Lipowski i Stanisław Prus, srebrnym – Marian Żywioł
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało druhowi Kazimierzowi Sordylowi Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono Stanisława Kudłacika, Ryszarda Rajdę, Andrzeja Kuźmę, srebrnymWiesława Nycza, Kazimierza Smyraka, Piotra Wiedyska, brązowym – Dariusza Pierzaka i Zygmunta Pilarczyka.
Ponadto wręczono odznakę „Wzorowy Strażak” Tomaszowi Janeczce, Mirosławowi Gorli, Mariuszowi Pabisiowi, Piotrowi Zawarusowi, Mariuszowi Dyduchowi, Łukaszowi Schabowiczowi, Mirosławowi Pierzakowi, Krzysztofowi Kramarczykowi.

Orkiestra Dęta OSP Roczyny zapewniła oprawę muzyczną całej uroczystości…

Próba „odstraszenia” deszczu… 🙂

Zarząd OSP Roczyny wręczył także sponsorom i instytucjom
współpracującym z jednostką pamiątkowe tablice.

Po zakończeniu uroczystości zebrani goście udali się do Domu Strażaka…

Orkiestra Dęta OSP Roczyny w trakcie poczęstunku rozpoczęła swój występ…

Nie można nie zauważyć wspaniałej dekoracji…

Koncert trwał z przerwami dwie godziny…

Nie zabrakło dobrej zabawy…

…oraz bisów…

Popołudniu zorganizowano festyn dla mieszkańców Roczyn.

Wszystkim strażakom z tej okazji życzymy, by służba drugiemu człowiekowi
była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Komentowanie wyłączone.