ZAŁOŻYLIŚMY STOWARZYSZENIE !!!

autor: admin dnia 18 grudnia, 2010

W piątek 17 grudnia 2010 roku o godzinie 17:00 rozpoczęło się ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA OSP ROCZYNY

Zebranie rozpoczęła Orkiestra grając marsze.

Po zakończeniu utworów Zbigniew Janosz przywitał zaproszonych gości.

Pan Zbigniew Janosz został zgłoszony na Przewodniczącego Zebrania,

Justyna Janosz na Protokolanta.

Jednogłośnie te kandydatury zostały przegłosowane.

Przewodniczący Zebrania zaczął od czytania statutu, wprowadzania poprawek.

Statut składa się z :

Rozdział I.                 Postanowienia ogólne
Rozdział II.                Cele i sposoby ich realizacji.
Rozdział III.              Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Rozdział IV.               Władze Stowarzyszenia, sposób reprezentowania Stowarzyszenia.
Rozdział V.                Nagrody, wyróżnienia i kary.
Rozdział VI.             Majątek Stowarzyszenia.
Rozdział VII.             Postanowienia końcowe.

STATUT W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY NA NASZEJ STRONIE !!!

Po przeczytaniu Statutu nastąpiła dalsza część Zebrania.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście, sponsorzy, strażacy, orkiestranci.

Nastąpił wybór Zarządu, Komitetu Założycielskiego, Komisji Rewizjnej,
Sądu Koleżenskiego.

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI SKŁADA SIĘ Z:

ZBIGNIEW JANOSZ
JAN ŻYWIOŁ
ROMAN MARCZYŃSKI

Do Zarządu zostali wybrani:

Jan Żywioł
Stefan Sordyl
Janosz Zbigniew
Roman Marczyński
Kazimierz Rajda
Stanisław Hutniczak
Justyna Janosz

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Rafał Góra
Andrzej Kuźma
Józef Babiński

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

Grzegorz Marczyński
Mieczysław Mokwa
Maciej Janosz

Po wyborze nastąpiła przerwa i Komisje wybrały swoich przedstawicieli.

PO WSPÓLNEJ NARADZIE OSTATECZNIE WŁADZA BĘDZIE WYSTĘPOWAĆ
W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE:

PREZES ZBIGNIEW JANOSZ
WICEPREZES ROMAN MARCZYŃSKI
SKARBNIK STANISŁAW HUTNICZAK
SEKRETARZ JUSTYNA JANOSZ
CZŁONEK JAN ŻYWIOŁ
CZŁONEK STEFAN SORDYL
CZŁONEK KAZIMIERZ RAJDA

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY RAFAŁ GÓRA
CZŁONEK ANDRZEJ KUŹMA
CZŁONEK JÓZEF BABIŃSKI

SĄD KOLEŻEŃSKI:

PRZEWODNICZĄCY GRZEGORZ MARCZYŃSKI
CZŁONEK MIECZYSŁAW MOKWA
CZŁONEK MACIEJ JANOSZ

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM WYBRANYM !!!

Ostatnią uchwałą zebrania było ustalenie wysokości składki członkowskiej.

DO 7 DNI STOWARZYSZENIE ZOSTANIE ZGŁOSZONE
DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE !!!

NA ZAKOŃCZENIE PREZES ORKIESTRY ZBIGNIEW JANOSZ
ZŁOŻYŁ WSZYSTKIM SERDECZNE ŻYCZENIA Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT !!!

Po zakończeniu części oficjalnej ORKIESTRA PRZYGOTOWAŁA
DLA WSZYSTKICH ZEBRANYCH KONCERT .

ORKIESTRA BARDZO CIESZY SIĘ Z ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE WSZYSTKO, TAK JAK DO TEJ PORY,
BĘDZIE SIĘ UKŁADAŁO I ZAŁOŻONE CELE NA NOWY ROK
BĘDĄ ZREALIZOWANE W 100%, A MOŻE I WIĘCEJ 🙂

Komentowanie wyłączone.