Dzień Strażaka – 3.05.2015r. – ŻYCZENIA

autor: admin dnia 4 maja, 2015

3 maja 2015 roku w niedzielę obchodziliśmy w Roczynach Dzień Strażaka.
O godzinie 6:40 rozpoczęło się formowanie szeregów
przed Domem Strażaka w Roczynach.

Następnie Orkiestra poprowadziła całą Jednostkę OSP Roczyny
do Kościoła Parafialnego w Roczynach.

O godzinie 7:00 odbyła się Msza Święta.

Na zakończenie Jednostka OSP Roczyny udała się
do Domu Strażaka na uroczysty apel i wspólne śniadanie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Druhny i Druhowie Strażacy !!!

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego,
gotowość niesienia pomocy tym,
którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo
to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.
a i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym,
którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo
to działania wpisane
w codzienną strażacką służbę.

Życzymy aby wszystkie Wasze interwencje kończyły się sukcesem,
a służba w Ochotniczej Straży Pożar
nej przynosiła satysfakcję oraz powód do dumy.


W dniu św. Floriana patrona strażaków składamy wszystkim
Druhnom i Druhom serdeczne życzenia.
Niech nasz patron otoczy opieką Was i Wasze
rodziny przez cały najbliższy rok.
Życzymy spełnienia planów i zamierzeń,
wszelkiej pomyślności osobistej
oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Ze strażackim pozdrowieniem

Zarząd Stowarzyszenia
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach
realizuje zadanie publiczne pod tytułem
„Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych,
kościelnych i państwowych na terenie
gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2015 r.”

Komentowanie wyłączone.