8 marca 2014 r. – Walne Zebranie OSP Roczyny – fotoreportaż

autor: admin dnia 11 marca, 2014

W dniu 8.03.2014r. o godzinie 17:00 w Domu Strażaka odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach.

Zebranie rozpoczęło się zagraniem
Hymnu Strażackiego Rycerze Floriana przez Orkiestrę OSP Roczyny.

Na początku zebrania Prezes OSP Roczyny,
dh Kazimierz Rajda powitał zaproszonych gości,
następnie uczczono pamięć zmarłych członów OSP,
po czym przystąpiono do realizacji porządku zebrania.


Zebranie poprowadził dh Zbigniew Janosz.
Z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2013
sprawozdanie złożył prezes OSP Roczyny- dh Kazimierz Rajda.

Nie zabrakło też sprawozdania z działalności orkiestry dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach.


Komisja Rewizyjna w swym sprawozdaniu nie wniosła uwag.
Na koniec złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi,
co zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie.

Zaproszeni goście dziękowali druhom strażakom
za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej.

Druhom strażakom życzono wielu kolejnych sukcesów.
W Dzień Kobiet rozdano kwiaty i Panią złożono serdeczne życzenia.

Podczas zebrania medalem za zasługi odznaczono
honorowego komendanta miejsko-gminnego OSP Jana Żywioła.
Orkiestra zagrała STO LAT !!!


Orkiestra OSP Roczyny przed i po Walnym Zebraniu
zagrała Koncert dla wszystkich przybyłych uczestników.Komentowanie wyłączone.