Dzień Strażaka – obchody w Roczynach i w Inwałdzie – życzenia !!!

autor: admin dnia 7 maja, 2013

5 maja 2013 roku w niedzielę obchodziliśmy
w Roczynach i w Inwałdzie Dzień Strażaka.


Nasza Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną
uroczystości w tych miejscowościach.

O godzinie 6:40 rozpoczęło się formowanie
szeregów przed Domem Strażaka w Roczynach.


Orkiestra witała wszystkich wykonując utwory rozrywkowe.

Następnie Orkiestra poprowadziła całą Jednostkę OSP Roczyny
do Kościoła Parafialnego.

O godzinie 7:00 odbyła się Msza Święta.

Po Mszy Świętej przed Kościołem nastał czas na
prezentacje całej Jednostki.

Cały czas przygrywała Orkiestra.

Uroczystym przemarszem wszyscy udali się
na plac przed Domem Strażaka.

Z Orkiestrą grali także młodzi uczniowie
uczący się gry na instrumentach dętych przy Orkiestrze:
Dominik, Jakub i Adrian.

Na Placu odbyła się część oficjalna.

Prezes dh Kazimierz Rajda przywitał wszystkich
i podziękował za dotychczasową pracę.

Na zakończenie odbył się Koncert Orkiestry.


Następnie czas na poczęstunek,
po którym Orkiestra udała się do Inwałdu.

Tam o godzinie 8:40 zagrała utwory rozrywkowe
witając tutejszych Strażaków.

O godzinie 8:45 rozpoczął się przemarsz
Jednostki OSP Inwałd
do Kościoła Parafialnego.

O godzinie 9:00 odbyła się Msza Święta.
Następnie Koncert Orkiestry przed Kościołem
dla wszystkich mieszkańców INWAŁDU.
Orkiestra uroczyście poprowadziła
Strażaków do Domu Strażaka.
Tam odbyło się wręczenie medali,
wykonywanie przez Orkiestrę: Salut, Tusz.
Na zakończenie odbył się Koncert Orkiestry.
Serdecznie dziękujemy za wspaniałe przyjęcie !!!

Orkiestra wystąpiła w składzie:
Roman Marczyński
Maciej Janosz
Wojciech Janosz
Agnieszka Swakoń
Justyna Janosz
Aneta Kurzyniec
Patryk Mazgaj
Michał Kędzierski
Andrzej Kuźma
Stanisław Hutniczak
Tadeusz Łysoń
Zbigniew Mokwa
Roman Kuźma
Bogdan Sekuła
Józef Babiński
Józef Kudłacik
Szymon Marczyński
Dominik Walusiak
Jakub Wykręt
Adrian Gajczak

Więcej zdjęć z obchodów w Inwałdzie już wkrótce.

Foto: Wojciech Paluch
Zbigniew Janosz

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Druhny i Druhowie Strażacy !!!

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego,
gotowość niesienia pomocy tym,
którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo
to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.
a i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym,
którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo
to działania wpisane
w codzienną strażacką służbę.

Życzymy aby wszystkie Wasze interwencje kończyły się sukcesem,
a służba w Ochotniczej Straży Pożar
nej przynosiła satysfakcję oraz powód do dumy.


W dniu św. Floriana patrona strażaków składamy wszystkim
Druhnom i Druhom serdeczne życzenia.
Niech nasz patron otoczy opieką Was i Wasze
rodziny przez cały najbliższy rok.
Życzymy spełnienia planów i zamierzeń,
wszelkiej pomyślności osobistej
oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Ze strażackim pozdrowieniem

Zarząd Stowarzyszenia
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach

Komentowanie wyłączone.