19.02.2011 roku odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE !

autor: admin dnia 26 lutego, 2011

W domu Strażaka w Roczynach w dniu 19 .02.2011 roku odbyło się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE !!!


Uroczystość rozpoczął Prezes OSP Roczyny, dh Kazimierz Rajda – powitał zaproszonych gości, następnie uczczono pamięć zmarłych członków czynnych
oraz wspierających, po czym przystąpiono do realizacji porządku zebrania.

Zebranie poprowadził dh Zbigniew Janosz.

Z działalności OSP za rok 2010 sprawozdanie złożył prezes OSP Roczyny –
dh Kazimierz Rajda, sprawozdanie finansowe- dh Leszek Janosz,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP w Roczynach przedstawił Jan Walczak, sprawozdanie z działalności orkiestry dętej – kapelmistrz Roman Marczyński.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi,
co zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie.

Zostali wybranie druhowie do Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
Delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP,
Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP.

W trakcie zebrania zaproszeni goście dziękowali druhom strażakom za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej, jak i w akcjach bojowych
oraz zapewniali o dalszej pomocy dla jednostki OSP w Roczynach.

Głównym i najważniejszym punktem planu na rok 2011
jest rozpoczęcie przygotowań do uroczystości obchodów
100 – lecia jednostki
, która będzie miała miejsce 3 lipca 2011 roku.

Po części oficjalnej odbył się KONCERT ORKIESTRY !!!SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONCERT ORKIESTRY Z OKAZJI DNIA KOBIET,
który odbędzie się 6 marca 2011 roku o godzinie 16:00
w Domu Strażaka w Roczynach 🙂

Komentowanie wyłączone.