Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach – 6 marca 2015 roku.

autor: admin dnia 9 marca, 2015

W piątek 6 marca 2015 roku o godzinie 18:00 odbyło się
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków, Wyborczej.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok.
7. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
9.Wybór Zarządu.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
11 .Wybór Sądu Koleżeńskiego.
12. Dyskusja.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Zebrania.

Przewodniczącym Zebrania został Zbigniew Janosz,
na protokolanta Zebrania został wybrany Wojciech Janosz.
Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków,Wyborczej.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
za rok 2014 
przedstawił Prezes Zbigniew Janosz.
Miniony rok był dla naszej orkiestry 
bardzo pracowity.
Dzięki staraniom Prezesa Zarządu zostały zakupione

nowe piękne, bordowe mundury. W ciągu 2014 roku
Stowarzyszenie zrealizowało 
3 projekty z Gminą Andrychów.
Rok 2014 był pełen koncertów nie tylko
na teremie
Gminy Andrychów, powiatu, jak również w sąsiednich
województwach i za granicą.
Stowarzyszenie zorganizowało w 2014 rok
m.in. Przegląd Orkiestr i zespołów kameralnych
„Jesienny Nastrój” na terenie ośrodka
Czarny Groń w Rzykach-Praciakach(kliknij), jak również
V Wiosenny Koncert Orkiestry z okazji Dnia Kobiet(kliknij).
Orkiestra wystąpiła 2 razy w Skoczowie
(woj.śląskie, powiat cieszyński)
podczas obchodów kanonizacji Jana Pawła II
w kwietniu (kliknij) oraz Festynu Letniego w lipcu(kliknij).
Orkiestra Zapewniła oprawę muzyczną m.in. Święta
uchwalenia Konstytucji 3-Maja w Andrychowie(kliknij),
1 września – uroczystość złożenia wieńcy i wiązanek kwiatów
z okazji obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej(kliknij),
Dożynek Gminnych Gminy Andrychów(kliknij), odpustu
na Trzonce dla tysięcy wiernych(kliknij) itp.
Orkiestra miała zaszczyt 3 razy wystąpić w Austrii
nieopodal Wiednia podczas Jubileuszy i Pikniku(kliknij).
Stowarzyszenie zorganizowało także Warsztaty Muzyczne
dla dzieci i młodzieży z Gminy Andrychów(kliknij).

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
przedstawił Przewodniczący Rafał GóraPodjęto kilka uchwał i wniosków.
W Zebraniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia
i sympatycy naszej Orkiestry, jak również uczniowie
Młodzieżowej Szkółki nauki gry
na instrumentach dętych przy Orkiestrze.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowano
udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres Sprawozdawczy.

Następnie odbył się wybór nowego Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
GRATULUJEMY !!! A ustępującemu Zarządowi Dziękujemy!

 Kapelmistrz, pedagog muzyczny mgr Roman Marczyński
podziękował za dotychczasową pracę
i liczy na dalszą bardo dobrą współpracę.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Zebrania

podziękował wszystkim zgromadzonym za liczne przybycie
i czynne uczestnictwo w
 Zebraniu.
Po Walnym Zebraniu odbył się poczęstunek 

oraz wspólna dyskusja nad dalszym rozwojem Orkiestry.

Komentowanie wyłączone.