Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Orkiestry – 11 marca 2016 r.

autor: admin dnia 12 marca, 2016

W piątek 11 marca 2016 roku o godzinie 19:00 odbyło się
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Przewodniczącym Zebrania został Zbigniew Janosz, na protokolanta Zebrania
został wybrany Wojciech Janosz. 
Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
w składzie: Patryk Mazgaj, Agnieszka Swakoń, Michał Kędzierski.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 przedstawił
Prezes Zbigniew Janosz.

Rok 2015 był wyjątkowy ze względu na to, iż obchodziliśmy
145-lecie działalności Orkiestry w Roczynach.
W związku z tą rocznicą zorganizowaliśmy 3 koncerty
tj. 
w dniu 7 czerwca 2015 r. w Ośrodku Czarny Groń w Rzykach
Muzyczne spotkanie – 145 -lecie Orkiestry Dętej OSP Roczyny,
w dniu 11 listopada w Andrychowie w ramach Obchodów Święta Niepodległości
oraz 22 listopada w kościele parafialnym w Roczynach

w święto św. Cecylii – patronki muzyki. Stowarzyszenie zorganizowało również
Koncerty Świąteczne pt.” Hej, KOLĘDA, KOLĘDA” w Zagórniku
i „JEST TAKI DZIEŃ” w Andrychowie.

W minionym roku został przyznany Orkiestrze przez Radę Miejską w Andrychowie
medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów”, który został uroczyście wręczony
w dniu 11 listopada 2015 r. przez Pana Burmistrza Andrychowa
Tomasza Żaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Babskiego.

 W ciągu 2015 roku Stowarzyszenie zrealizowało
3 projekty z Gminą Andrychów. Rok 2015 był pełen koncertów
nie tylko
na teremie Gminy Andrychów, powiatu,
jak również w sąsiednich województwach i za granicą.
Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną m.in.
Święta Niepodległości
 w Andrychowie(kliknij),
uchwalenia Konstytucji 3-Maja w Skoczowie (kliknij),
1
7 września – uroczystośi złożenia wieńcy i wiązanek kwiatów
z okazji rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę (kliknij),
5 września – Gminnych Dożynek w Skoczowie (kliknij),
 odpustu na Trzonce dla tysięcy wiernych(kliknij),
Jubileuszu 20-lecia Kaplicy na Groniu Jana Pawła II (kliknij),
Powiatowego Święta Ludowego (kliknij),
Pikniku „POLANA 2015” (kliknij),
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Andrychowie (kliknij),
przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (kliknij),
wielu innych grań kościelnych i państwowych.

Orkiestra miała zaszczyt 2 razy wystąpić w Austrii
nieopodal Wiednia podczas Jubileuszy i Pikniku(kliknij).
Stowarzyszenie zorganizowało także Warsztaty Muzyczne
dla dzieci i młodzieży z Gminy Andrychów(kliknij).

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
przedstawił Przewodniczący Rafał GóraPodjęto kilka uchwał i wniosków.
W Zebraniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia
i sympatycy naszej Orkiestry, jak również uczniowie
Młodzieżowej Szkółki nauki gry na instrumentach dętych przy Orkiestrze.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowano
udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres Sprawozdawczy.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim
zgromadzonym za liczne przybycie i czynne uczestnictwo w
 Zebraniu.
Po Walnym Zebraniu odbył się poczęstunek 

oraz wspólna dyskusja nad dalszym rozwojem Orkiestry.

Komentowanie wyłączone.